Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Av 5782 | ‎08/08/2022

Scroll to top

Top

Sefer Torá zaír shenishmár

Sefer Torá zaír shenishmár

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בגיל 17 נפרד אריה עמית ממשפחתו שבאירופה. בכיסו נשא עימו ספר תורה זעיר בגודל 5 ס»מ שנתנה לו חברתו, ובו רשומות בכתב יד עשרת הדברות. הוא נלחם בנאצים כשספר התורה לא מש ממנו. עם תום המלחמה גילה כי מרבית משפחתו וגם חברתו נספו. 80 שנים אחרי גילו ילדיו את הספר הזעיר – ומסרו אותו למכון הבינלאומי «שם עולם»

unnamed (19)

unnamed 21