Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Sivan 5784 | ‎13/06/2024

Scroll to top

Top

Sgán Alúf Aví Lanír Z”L, ha-taiás sheamád bigvurá ba-inuyím besheví ha-súrim sheratzjú otó

Sgán Alúf Aví Lanír Z”L, ha-taiás sheamád bigvurá ba-inuyím besheví ha-súrim sheratzjú otó


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מעדותו של סרן עמיחי רוקח, איש צוות אוויר שנפל בשבי יום לפני נפילתו של לניר, התברר כי השניים שוחחו ביניהם בבית חולים סורי כשהם שוכבים משני עברי פרגוד. לשאלתו של רוקח ענה לניר «המצב שלי קשה מאוד, יש לי שברים בידיים וברגלים, שברו לי את העצמות». ב-9 ביוני 1974 החזירו הסורים את גופתו המעונה של לניר. מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במיל’ מוטי הוד, אמר שבידי לניר היה מידע שהיה מעמיד את קיומה של ישראל בסכנה, אילו היה נשבר וחושף את סודותיו.
באפריל 1976 הוענק ללניר עיטור העוז. בתיאור הסיבות לעיטור נאמר: «סא»ל אברהם לניר עונה למוות על ידי חוקריו ולא חשף כל מידע. במעשיו אלה גילה סא»ל אברהם לניר ז»ל אומץ לב, נאמנות והקרבה עילאית». את העיטור הפקיד הרמטכ»ל מרדכי גור בידי מיכל, אלמנתו של לניר.