Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Tishri 5784 | ‎26/09/2023

Scroll to top

Top

Shirím bijtáv yadá shel Zelda sheló pursemú meolám, nejsafím larishoná

Shirím bijtáv yadá shel Zelda sheló pursemú meolám, nejsafím larishoná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לא פורסמו מעולם: שירים בכתב ידה של זלדה נחשפים לראשונה

שמונה שירים שלא פורסמו מעולם שלא פורסמו מעולם, נחשפו לאחרונה, ומוצעים כעת למכירה. השירים בכתב ידה של המשוררת הדגולה זלדה, בת דודתו של האדמו»ר מליובאוויטש, מדמויות ההוד, ומהיוצרות הפוריות והמשפיעות ביותר בדורות האחרונים. חמשה מתוכם משנות ה־40 בקירוב, והיתר כפי הנראה מאוחרים יותר.