Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎27 Iyyar 5781 | ‎09/05/2021

Scroll to top

Top

Shishá mimtzaím arjeológuiyím mitkufát Baít Rishón

Shishá mimtzaím arjeológuiyím mitkufát Baít Rishón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ממצאים ארכיאולוגים מתקופת בית ראשון
איזה ממצא מספר כיצד נבנתה נקבת השילוח? איזו כתובת מספרת על ניצחונו של נבוכדנצר? ומה נכתב במכתב שנמצא בעיר לכיש לפני שנפלה בידי הבבלים? שישה ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים מתקופת בית ראשון