Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Shmoním shaná leyisudá shel Léji, yotsé albóm zijronót

Shmoním shaná leyisudá shel Léji, yotsé albóm zijronót

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרויקט מיוחד של העמותה להנצחת מורשת לח»י וחלליהם מבקש לכנס לאלבום אחד תמונות נדירות שטרם פורסמו מימי המאבק המחתרתי במנדט הבריטי.

יו»ר עמותת הלח»י, איש הטלוויזיה יאיר שטרן, בנו של מחולל לח»י אברהם (יאיר) שטרן, מספר על היוזמה: «השנה  ימלאו שמונים שנה לייסוד הלח»י וחשבנו בעמותה שצריך לציין את האירוע ברוב עם, אבל אם עושים ערב חד פעמי זה בא והולך ולכן כדאי לעשות משהו שיישאר גם לדורות הבאים. לכן החלטנו לעשות אלבום חגיגי למזכרת ובו הרבה תמונות שלא פורסמו מפעילות אנשי הלח»י ולצידם סיפורים על פעולות על לוחמים ועל ראשי הלח»י