Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Sivan 5784 | ‎23/06/2024

Scroll to top

Top

Shofarót: jashuvím ba-história shel améinu

Shofarót: jashuvím ba-história shel améinu

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מה תקיעת שופר עבורי? בין עשרת הטעמים לתקיעת שופר (ע»פ רב סעדיה גאון) להזכירנו, ע»י תקיעת שופר של איל, עקדת יצחק שמסר נפשו לשמיים ונשחט תמורתו איל.

זו הייתה מחשבתי שלוותה את קולו הרועם של השופר בתקיעתו: אלוקים! שמע קריאתם של בני ישראל כאן ובעולם כולו ולא ישלח הרשע  את ידו אל הנערים גלעד, אלדד ואודי. קרעה התקיעה את הרקיע ולא זכו אלדד ואודי. יהיו הם כפרתו של גלעד ויחזור אלינו בריא שלם.