Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Av 5782 | ‎18/08/2022

Scroll to top

Top

Sigmund Freud veha-tabaot

Sigmund Freud veha-tabaot

HAPÌNÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך חייו פרויד העניק בין עשרים לשלושים טבעות שבהן הייתה משובצת אבן עתיקה שעליה חרוט דימויי מהמיתולוגיה היוונית או הרומית. הוא עצמו ענד בתקופות מסוימות בחייו יותר מטבעת אחת מתוך האוסף. איזה תפקיד מילאו הטבעות בעולמו של פרויד ובעולמם של מי שענדו אותן? מה ניתן ללמוד מהאיקונוגרפיה של כל טבעת על מקומו של מקבל הטבעת בעולמו של פרויד?