Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Temunot me-Hahistoria ha-Israelit, shel Yosef Kaner

Temunot me-Hahistoria ha-Israelit, shel Yosef Kaner

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – באולם עינן שבקניון עזריאלי שבמודיעין נפתחה תערוכת צילומים של יוסף קנר (86). חלק מהכנסותיה מוקדשות לסניף יד שרה במודיעין.
קנר צילם מרגע עלייתו ארצה, מעט לפני קום המדינה. הוא ליווה בתצלומיו את הקמת הקיבוץ הדתי שלוחות וכן את חייו בתל אביב. צילומיו ישירים ושופעי אנושיות ומכאן שם התערוכה «מישיר מבט». התמונות מאפשרות מגע בלתי אמצעי ואישי עם אנשים ונופים משנות ה-50, על חיי המשפחה והחברה שנדמה ואינם עוד.