Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Adar I 5784 | ‎21/02/2024

Scroll to top

Top

Terumát ha-yekim lereshít ha-refuá be-Israel ube-Hadasa

Terumát ha-yekim lereshít ha-refuá be-Israel ube-Hadasa


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הרופא הראשון מגרמניה, ד»ר משה וולך, הגיע לארץ כחרדי אדוק במחצית המאה ה-19
בהזמנת משה מונטיפיורי. הוא ביצע ביקורי בית ברחבי ירושלים כשהוא רכוב על חמור, טיפל
ממחסור במחלות קשות באמצעות התרופות שעמדו לרשותו והתמודד עם מטופלים הסובלים בבשר, חלב וירקות. בשלב מאוחר יותר, בשנת 1902, הקים
«. את בית החולים «שערי צדק