Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Kislev 5783 | ‎10/12/2022

Scroll to top

Top

Veuláy bejlál tzaríj hayá lajgóg et januká beyod-guímel beAdar?

Veuláy bejlál tzaríj hayá lajgóg et januká beyod-guímel beAdar?

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ואולי בכלל צריך היה לחוג את חנוכה בי»ג באדר 

שפע המקורות ההיסטוריים שנותר על חג החנוכה מצייר את המגמתיות שכל מקור ניסה למשוך אליה, ובעיקר בולט הניסיון להשכיח את חלקם של מתתיהו ובית חשמונאי ולצייר את סיבת החג כנס שנעשה משמים בלי לתת קרדיט למחולליו

כל האמור בתיעוד על חנוכה מתייחס לתופעה חד־פעמית בעת העתיקה שעיקרה משבר קשה, פוליטי ומלווה בגזירות דת, שנוצר בארץ תחת השלטון הסלווקי במחצית הראשונה של המאה השנייה לפני הספירה. ברוב המקורות המתעדים זאת היציאה מהמשבר זוהתה עם יוזמות שננקטו על־ידי משפחת כוהנים (המקבים, או «חשמונאי ובניו») שקיבלה לידה, בשלבים שונים, את ההנהגה הצבאית, הדתית והמדינית.