Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Iyyar 5784 | ‎24/05/2024

Scroll to top

Top

Yahadút Trieste, lifnéi veajaréi haShoá

Yahadút Trieste, lifnéi veajaréi haShoá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך אלפי שנות קיומה טריאסטה החליפה ידיים ועברה בין השליטים והמעצמות, כי כולם רצו להחזיק בנמל שלה ובמרחביה הכחולים. למרחבים הכחולים האלה היה תפקיד משמעותי בהיסטוריה היהודית החדשה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם נודעה טריאסטה כ»שער העלייה» לארץ ישראל, משום שהיתה לאחת מערי הנמל היחידות באירופה, שמהן היה אפשר להפליג לארץ ישראל. זרם ההגירה היהודית עבר בה עוד בשלהי המאה ה־19, אך אז המוני בני ישראל שמאסו בעוני ובאנטישמיות של אירופה רצו בעיקר להגיע לאמריקה. במאה ה־20 התווספו אליהם המבקשים להגיע אל ארץ האבות, וככל שענני הנאציזם הקדירו את שמי היבשת הישנה, הפכה טריאסטה לנקודת מפתח במסלול ההצלה.