Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Yajaséi ahavá vesiná bein yehudím laparsím leórej hahistória

Yajaséi ahavá vesiná bein yehudím laparsím leórej hahistória

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יחסי האהבה-שנאה בין היהודים לפרסים

במשך יותר מ-2,600 שנים מנהלים היהודים יחסי אהבה-שנאה עם הפרסים, הרבה לפני שאיראן החלה לפתח את פרויקט הגרעין שלה. קצת היסטוריה: בשנת 601 לפני הספירה מרד יהויקים מלך יהודה בממלכת בבל. זה הוביל לחורבן בית המקדש הראשון, ולהגליה של יהודים לאזור שבו שוכנות כיום איראן ועירק. בשנת 539 לפני הספירה, פרסם המלך כורש, מייסד הממלכה הפרסית, הכרזה המאפשרת לכל העמים שהוא שלט עליהם לחזור לפולחן אלוהיהם.