Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Iyyar 5784 | ‎20/05/2024

Scroll to top

Top

Hagadá liyeladim shehutseá beGermania be1933

Hagadá liyeladim shehutseá beGermania be1933

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ההגדה לילד התפרסמה בהוצאת «מנורה», בית הוצאה לאור בעברית, בברלין, בשנת 1933. הגדה זו, שהייתה כנראה ידועה ואהובה בשעתו, היא כיום נדירה ביותר; בידי אמי רות גרין נמצא עותק. עיצובה וציוריה של ההגדה, כמו גם הדפוס הצבעוני בחלקו, מגלים רצון ליצור הגדה לשימושם של ילדים שתהווה ספר מושך לב במיוחד. בולטים גודל ההגדה, השימוש בצבעים מרהיבים לתמונות ושימוש בדפוס בשני צבעים. ההגדה נערכה והוצאה לאור על-ידי הרב ד»ר אברהם מוריץ סילברמן (1889- 1939) אשר סיים את הסמינר לרבנים בברלין. הוא היה פעיל בעיקר בפרסום בהוצאת «מנורה.» סילברמן תרגם את הטקסט לגרמנית וערך את העמודים העברי והגרמני אחד מול השני, כאשר הטקסט העברי ממוספר באותיות והגרמני במספרים