Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Elul 5779 | ‎17/09/2019

Scroll to top

Top

Ha-hagadá shesardá et ha-Shoá venimtzeá beguéto Vársha

Ha-hagadá shesardá et ha-Shoá venimtzeá beguéto Vársha

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ההגדה, שהודפסה ב־1935, ארבע שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, התגלתה במהלך עבודות בנייה באזור שבו היה גטו ורשה. באחד המבנים, ששימש כבונקר בתקופת המלחמה, הבחינו הפועלים המקומיים בין ההריסות במחבוא ובו הגדת פסח. הם הבינו מייד כי בידיהם מוצג בעל חשיבות היסטורית וסמלית הקשור ליהדות, ועידכנו את שליחי המרכז הבינלאומי “שם עולם”. השליחים הגיעו למקום במהירות, וכשראו את ההגדה נתקפו בהתרגשות רבה.