Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Nisan 5784 | ‎17/04/2024

Scroll to top

Top

Hagadót atikót shehayú betaarujá bemuzeón Israel

Hagadót atikót shehayú betaarujá  bemuzeón Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מהתערוכה עולה שההגדות לא תמיד הופיעו כחיבור עצמאי ויש מהן סוגים, כמו הגדה ששרדה מהמאה ה־14 והיא נתונה במחזור תפילות אשכנזי. כתב היד כתוב באותיות מרובעות דמויות אותיות דפוס בעוד ההוראות והפירושים נכתבו באותיות בעלות השפעה גותית. מאחורי חלק מהמוצגים מסתתר סיפור רקע מרתק. כך “הגדת רוטשילד» שנכתבה בצפון איטליה באמצע המאה ה־15, ושמה בא מכך שהייתה בבעלות משפחת רוטשילד העשירה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה היא נשדדה על ידי הנאצים ולאחר המלחמה היא התגלגלה לידיו של ד»ר פרד מרפי, שהוריש אותה לאוניברסיטת ייל. רק בשנת 1980 זוהתה ההגדה, שבה בולטים איוריו מלאי ההומור המוזר של הצייר יואל בן שמעון. היא הוחזרה לבעליה, שתרמו אותה לספרייה הלאומית